Talli-ilman optimointi

Valmennuskeskuksella on otettu pilottikäyttöön etäluettava mittauslaitteisto, jonka avulla pystytään mittaamaan reaaliaikaisesti ilmanlaatua. Mittauspisteet on sijoitettu eri osiin tallia, kuten esimerkiksi karsinaan, käytävälle ja yksi aina myös ulos. Näin saamme vertailukelpoisia lukuja sisältä ja ulkoa sekä voimme seurata ulkoilman vaihteluiden vaikutuksia talli-ilmaan ja huolehtia reaaliaikaisesti optimilämpötilan säilyttämisestä. Lukuja seuraamalla voidaan tunnistaa ajoissa myös esimerkiksi ilmastoinnin vikatilanteet tai muut poikkeamat.

Miksi hyvä ilmanlaatu on tärkeää?

 • hyvä talli-ilma edistää hapenottokykyä
 • liian lämmin ja kostea talli edistää homeitiöiden kasvua ja altistaa hengitystiesairauksille
 • ilman epäpuhtaudet laskevat vastustuskykyä

Lähteet: Hevostietokeskus, SHKL.

Talli-ilman suositukset lukuina

 • suositeltu optimilämpötila hevoselle on +5-+10
 • suositeltu kosteusprosentti voi olla maksimissaan 60-65 %

Talli-ilman mittaamisen hyötyjä

 • voidaan seurata ilman lämpötilaa, -kosteutta tai -painetta reaaliajassa
 • tietoa saadaan useasta eri pisteestä mitattuna
 • järjestelmä hälyttää, mikäli lukemat joko ylittää tai alittaa optimiksi asetetut luvut
 • reaaliaikainen tieto mahdollistaa nopean reagoinnin
 • mikäli muutoksia tehdään, nähdään reaaliaikaisesti muutosten vaikutukset esim. ilmankosteudessa
 • pystytään ennakoimaan, kun tiedetään ilmanlaadun muutokset pidemmällä aikavälillä

Kysy lisää Valmennuskeskuksen Minnalta